Make your own free website on Tripod.com

Evaluatie Arrangement MTRO leerlingen de datum 21 maart 2001

De basis van dit project, het organiseren van een evenement voor circa 100 MTRO leerlingen kwam op deze dag ten uitvoering. De dag zelf verliep organisatorisch perfect. De gidsen waren geregeld door Anne-Maria Mantel, directrice van het Nationaal Gidsen Bureau. Ze vond gidsen die bereid waren deze dag met volle enthousiasme tot een succes te maken.

Voorafgaand waren de gidsen uitgebreid geïnformeerd via een zogenoemde gidsenbriefing, welke u in de bijlage kan vinden. De ontmoetingsplaats was in het Park Hotel, gesitueerd aan de Stadhouderskade. Alle gidsen verschenen keurig op tijd.

Positieve punten


De dag verliep vloeiend, er waren geen noemenswaardige organisatorische problemen.
De opdrachtgever, de MTRO, was zeer tevreden en vond het de best georganiseerde tour, tot dusver die week.

Negatieve puntenWij als projectgroep vonden de dag niet goed genoeg afgestemd op de doelgroep, de schuld hiervan ligt bij de MTRO zelf. Men wilde perse een boottocht, en een stadswandeling begeleid door gidsen in het arrangement verwerkt zien.
De stadswandeling werd begeleid door kwalitatief goede gidsen, uiteindelijk vinden wij dat deze zijn gedegradeerd tot kwantitatieve gidsen. Er werden beroemde plekken binnen Amsterdam aangedaan, en daar werd ook flink wat over verteld, maar sommige prominente plekken in Amsterdam, zoals de Dam, zijn bijvoorbeeld niet aangedaan. Het zeer slechte weer, sneeuwval, belemmerde de gidsen om hun vak te kunnen beoefenen, zoals zij dat graag hadden willen gezien.
Een dag als deze kan beter georganiseerd worden in een maand die klimatologisch wat gunstigere omstandigheden biedt. Het gezegde ‘’maart roert zijn staart’’, was zeker van toepassing op deze dag. Helaas viel er voor de dag ook geen slecht weer scenario te bedenken. Gelukkig was er de boottocht, en de vrije tijd waarin de mensen bevrijd werden van de bare klimatologische omstandigheden

De dag zelf met betrekking tot onze eigen competenties

Wij als groep hebben naar ons idee veel te weinig geleerd, we zijn eigenlijk min of meer een soort secretaresses geweest. De opdracht stond van te voren al vast. Het arrangement was al bedacht. Wij hoefden in principe alleen nog wat administratieve handelingen te verrichten. Dankzij deze punten hebben wij dit arrangement nooit echt als ons kindje beschouwd. Ook de communicatie met Anne-Maria verliep niet altijd even vloeiend. Haar kantoor is niet centraal gevestigd (Leimuiden). Eigenlijk was persoonlijk contact niet nodig, omdat de grote lijnen vast stonden.

Daardoor was het contact niet zo goed, zoals wij het hadden gehoopt aan het begin van deze opdracht.

Deze dag is eigenlijk vanuit ideëel oogpunt door Anne-Maria georganiseerd. Als zij echt de bedoeling zou hebben om constant dit soort opdrachten te nemen, dan komt er geen brood op de plank. Het doel van deze dag was: promotie van het gidsenvak, maar of dit doel ook daadwerkelijk behaald is betwijfelen wij ten zeerste. De leerlingen zelf waren er niet op gericht de facetten van het gidsenvak te leren, maar ze wilden eigenlijk Amsterdam ontdekken. Hoewel de gidsen de studenten wel vaak attendeerden op bijzonderheden van het vak, is het niet echt goed uit de verf gekomen. Sommige studenten waren erg gemotiveerd en welwillend om te luisteren, maar dit werd verstoord door het verschrikkelijke weer, dat een grote negatieve stempel op deze dag drukte.

De competenties die wij voor deze opdracht wilden ontwikkelen zijn niet voldoende aangeboord. We fungeerden, zoals gezegd, als administratieve krachten, en niet als creatieve breinen.

Het Nationaal Gidsenbureau vinden wij een enthousiast bureau met een vlotte en doordachte Anne-Maria Mantel als boegbeeld. Ze verstaat haar vak, en heeft verantwoordelijkheidsbesef. IN de communicatie met studenten dient zij zich nog verder te ontwikkelen, je kunt merken dat ze nog erg groen is op dat gebied.

Conclusie

Concluderend kunnen we zeggen, dat de dag op velerlei punten niet uit de verf is gekomen. Het weer sprak hier een belangrijke factor in. Jammer was dat het op zich een beetje een saaie dag was, en niet voldoende afgestemd op doelgroep, Het Nationaal Gidsenbureau kon hier helaas niets aan veranderen, maar had wel de opdracht kunnen weigeren, er is weinig rendement behaald in financieel- en in vaktechnisch opzicht. Het is dus maar de vraag of je voortaan zo’n opdracht moet aannemen. De gidsen werkten deze dag voor een bijzonder laag tarief, en daar staat in de toekomst altijd weer een prijs tegenover.

De opdrachtgever was uiteindelijk zeer tevreden, maar je kunt je afvragen of dit de bedoeling van de dag was. De studenten moeten uiteindelijk tevreden zijn en of dat zo is? Wij denken van niet.

Teambuildingsuitje

In het kader van teambuilding zijn we op woensdag 14 maart gezamenlijk uit eten geweest in restaurant ‘’Het Pakhuis" in Amsterdam. Het gehele project zijn er geen noemenswaardige incidenten geweest tussen de groepsleden onderling, hoewel er zeer sterke persoonlijkheden in zitten.

Het uitje op 14 maart was dan ook eigenlijk meer plezierig dan noodzakelijk, maar heeft wel de teamgeest versterkt.

Iedereen was op deze avond aanwezig. Er is ook een foto genomen die op deze pagina te zien is. Ooku kunt zien dat de avond alsmaar gezelliger werd…..